โครงการตักบาตรพระ อยุธยา :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

โครงการตักบาตรพระ อยุธยา

โครงการตักบาตรพระ อยุธยา

 

 

ตักบาตรฉลองพระเข้าพรรษา 1,000 รูป ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 06.00 - 8.00 น. ณ หน้าถนน สภ. พระอินทร์ราชา อ.บางประอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

การตักบาตร คือ ประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล

อานิสงส์ของการตักบาตรพระ

  1. เกิดในร่มเงาบวชพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติ
  2. ย่อมเจริญด้วยโภคทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก
  3. ทรัพย์สมบัติคงทนถาวร ไม่วิบัติด้วยภัยใดๆ
  4. ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ที่ชอบใจของคนหมูมาก
  5. คนดีเป็นอันมาก ย่อมคบหาผู้ให้ทาน
  6. ชื่อเสียงอันดีงามของผู้ให้ ย่อมฟุ้งขจรไป
  7. ผู้ให้ย่อมแกล้วกล้าอาจหาญ ไม่เก้อเขินในที่ประชุม
  8. เมื่อสิ้นอายุขัย ย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์
  9. บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย

เพื่อสืบสานประเพณีไทยอันงดงานกรุณาสวมชุดขาว หรืออย่างน้อยเสื้อขาวมาร่วมงาน

ติดต่อสอบถาม โทร. 085-4249622 , 081-644-7430 , 088-227-7832 , 081-614-5790

 

คำค้น
1
บทความอื่นๆในหมวดนี้