บทสวดมนต์ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  
Share on Tumblr

 

ข้อมูลล่าสุดในหมวดนี้
บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า
22 กันยายน พ.ศ. 2558

บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า

read more
บทสวดมนต์ทำวัตรเย็น
21 กันยายน พ.ศ. 2558

บทสวดมนต์ทำวัตรเย็น

read more
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
20 กันยายน พ.ศ. 2558

บทสวดมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

read more
บทสวดมนต์ ชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา)
19 กันยายน พ.ศ. 2558

บทสวดมนต์ ชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา)

read more