ธุดงคสถานลุ่มน้ำฝาง จังหวัดเชียงใหม่ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ธุดงคสถานลุ่มน้ำฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ธุดงคสถานลุ่มน้ำฝาง (Lumnam Fang Dhutanka)

ที่ตั้ง

  • เลขที่ 147 หมู่ 13 บ้านหนองบวกช้าง ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
  • 147 Moo 13, Mae Kha, Fang, Chiang Mai, Thailand, Postal code:  50110

ติดต่อธุดงคสถานลุ่มน้ำฝาง

  • โทรศัพท์ 081-561-6077
  • Tel: 081-561-6077

ประธานสงฆ์

พระธนฤทธิ์ คุณิทฺธิโก (Phra Thanarit Khunitthiko)

  • ตำแหน่งหน้าที่: ประธานสงฆ์ธุดงคลุ่มน้ำฝาง

ข้อมูลเบื้องต้น

ธุดงคสถานลุ่มน้ำฝาง เป็นศูนย์ประสานงานในการเผยแผ่วิชชาธรรมกาย, ศูนย์อบรมในโครงการต่างๆของวัดพระธรรมกาย ในเขตพื้นที่อำเภอฝาง, อำเภอแม่อาย และอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ และใกล้เคียง

ประวัติความเป็นมา

ธุดงคสถานลุ่มน้ำฝาง ถือกำเนิดจากการขยายงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ของวัดพระธรรมกาย ในช่วงของการดำเนินโครงการอุปสมบถหมู่ 1 แสนรูป ทุกวัดทั่วไทย อำเภอฝางเป็นอำเภอที่อยู่ห่างไกลจากวัดพระธรรมกาย และอยู่ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นระยะทางประมาณ 157 กิโลเมตร การเดินทางต้องใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ประกอบด้วยเมื่อจบโครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูปฯแล้ว พระธรรมทายาทส่วนหนึ่งที่มีความประสงค์จะอยู่ต่อ ไม่มีที่พักอาศัย และสถานที่ซึ่งเหมาะต่อการฝึกตัว รวมถึงศรัทธาสาธุชนที่รักในการปฏิบัติธรรมก็ขาดสถานที่ในการปฏิบัติธรรมเช่นกัน

ในพื้นที่เขตอำเภอฝาง, อำเภอแม่อาย และอำเภอไชยปราการ มีประชากรโดยรวมประมาณ 200,000 กว่าคน ซึ่งส่วนหนึ่งจะเป็นผู้ถือสัญชาติไทยใหญ่ และมีเชื้อชาติที่ต่างกันถึง 7 เผ่าด้วยกัน แต่ที่น่าประทับใจ คือ ผู้คนเหล่านี้ยังมีความสนใจที่จะเข้าวัดปฏิบัติธรรม อีกทั้งมีอยู่จำนวนมาก เป็นวัฒนธรรมที่น่าสนับสนุนให้มีสถานที่รองรับในการปฏิบัติธรรม

ทีมงานกัลยาณมิตรที่มารับบุญในเขตอำเภอฝาง, อำเภอแม่อาย และอำเภอไชยปราการ จึงรวมใจกันจัดหาแผ่นดินที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติธรรม ซึ่งใช้เวลาในช่วงปี พ.ศ.2554 หาทำเลที่ตั้ง ที่เหมาะสมตามหลัก ปฏิรูปฏิเทส 4 และเพื่อให้สอดคล้องต่อการขยายพระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย

วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2555 จึงเป็นวันที่ถือกำเนิดแผ่นดินธรรมนี้ ซึ่งตรงกับวันมาฆะบูชา ได้มีการทำสัญญาเช่าที่ดินแผ่นนี้ เพื่อขอใช้งานในการจัดเป็นสถานปฏิบัติธรรม และรองรับโครงการอุปสมบถหมู่ 1 แสนรูปฯ ตลอดจนโครงการบรรพชาสามเณรดีศรีตำบล, สานเณรในฝันเออีซี (AEC) และยังใช้เป็นสถานที่อบรมนักเรียน ตลอดจัดปฏิบัติธรรมสำหรับสาชุธน รวมทั้งพิธีกรรมทางศาสนา และกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของธุดงคสถานลุ่มน้ำฝาง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กิจกรรม

โครงการอุปสมบทหมู่ และบรรพชาสามเณร ในทุกโครงการของวัดพระธรรมกาย, สอนการนั่งสมาธิ ตามแนวทางของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร), โครงการอบรมเยาวชนและสาธุชนในเขตพื้นที่อำเภอฝาง, , อำเภอแม่อาย, อำเภอไชยปราการ และใกล้เคียง

สถานที่ทัศนศึกษาที่น่าสนใจในอำเภอสันทราย

  • สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ตั้งอยู่ในเขตตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
  • อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก ตั้งอยู่ท้องที่อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย และ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

แผนที่แสดงเส้นทางไปธุดงคสถานลุ่มน้ำฝาง จังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆในหมวดนี้