ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice 

 

ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์

ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ (Surin Youth Leadership Center)

ที่ตั้ง

 • เลขที่ 114 หมู่ 3 ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
 • 114 Moo 3, Kae Yai, Mueang Surin, Surin, Postal code: 32000

ติดต่อศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์

 • โทรศัพท์ เบอร์วัด 081-571-2620, 083-540-4851, 085-074-5013
 • Tel: 081-571-2620, 083-540-4851, 085-074-5013

ประธานสงฆ์

พระสมพงษ์ ยโสธโร (Phra Sompong Yasotharo)

 • พรรษา 11
 • การศึกษาทางโลก: ปริญญาตรีพุทธศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย
 • การศึกษาทางธรรม: นักธรรมเอก
 • ตำแหน่งหน้าที่: หัวหน้าศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์

ข้อมูลเบื้องต้น

 • ห่างจากวัดพระธรรมกาย ประมาณ 407 กิโลเมตร (ทางหลวงหมายเลข 2 และ 24)
 • ห่างจากวัดพระธรรมกายประมาณ 455 กิโลเมตร (ทางหลวงหมายเลข 304)

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2549 ณ บ้านจักจรูก ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ผู้ริเริ่มดำเนินการ คือ สมาคมรวมใจไทยสุรินทร์ โดย คุณปริญญา – คุณขวัญชัย รักษ์คิด, คุณประสาน – คุณแสงจันทร์ บุญสุยา มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินจำนวน 28 ไร่ และมีคณะญาติโยมยินดีเข้ามาพัฒนาศูนย์อบรมในระยะแรกเริ่ม รวมถึงการระดมทุนและการประชาสัมพันธ์  ได้แก่ คุณทิพารัตน์ วิวัฒวรนัย, คุณประภาวัลย์ ลิ่วเกษมศานต์, คุณนิศารัตน์ – คุณศรัณยา ธัญญปกรณ์ศิริ, คุณพรประไพ ช่วงชัยชนะ, คุณนิศากร พัดทอง, พ.อ.สะอาด – คุณพันธนา ไตรพิพัฒน์, คุณปริญญา – คุณขวัญชัย รักษ์คิด, คุณประสาน – คุณแสงจันทร์ บุญสุยา โดยมี พระสมพงษ์ ยโสธโร ผู้เป็นหัวหน้าศูนย์อบรม ได้เข้ามาสนับสนุนงานด้านพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

ก่อนที่จะมีการก่อสร้างศูนย์อบรม คณะทีมงานเริ่มก่อตั้งได้ไปกราบนมัสการพระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย  เพื่อกราบเรียนถึงวัตถุประสงค์ที่จะสร้างศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ ซึ่งท่านได้เมตตาให้กำลังใจและมอบปัจจัยร่วมสบทบทุนในการก่อสร้างจำนวนหนึ่ง ทางศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์รำลึกนึกถึงพระคุณของท่านอยู่ในจิตสำนึกตลอดเวลา และตั้งมโนปณิธานว่า  “จะต้องมุ่งมั่นทำหน้าที่อย่างสุดกำลังเพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นคนเก่งและดี”

ปัจจุบัน (พ.ศ.2556) ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ มีอายุครบ 8 ปี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะชนมากมาย ได้อบรมนักเรียน รวมทั้งสิ้น 30,000 คน โดยใช้หลักสูตร ห้าห้องชีวิต และหลักความดีสากล 5 ประการ คือ สะอาด ระเบียบ สุภาพ ตรงต่อเวลา จิตตั้งมั่น

กิจกรรม

จัดอบรมเยาวชนเพื่อให้เป็นคนเก่งและดีของครอบครัว สังคม ประเทศชาติ

สถานที่ทัศนศึกษาที่น่าสนใจในอำเภอสุรินทร์

 • หลวงพ่อพระชีว์ วัดบูรพาราม: พระพุทธรูปคู่เมืองสุรินทร์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 4 ศอก ประดิษฐาน ณ วัดบูรพาราม ถนนกรุงศรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ ใกล้ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใด คาดว่าสร้างขึ้นมาพร้อมกับวัดบูรพาราม
 • วนอุทยานแห่งชาติพนมสวาย: อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 22 กิโลเมตร (ถนนสุรินทร์ – ปราสาท) ตั้งอยู่ที่ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ เป็นภูเขาเตี้ยๆ มียอดเขา 3 ยอด ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสุรินทรมงคล ศาลาอัฏฐะมมุข พระพุทธบาทจำลอง สถูปบรรจุอัฐิหลวงปู่ดุลย์ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวสุรินทร์
 • หมู่บ้านจักสานบุทม: อยู่ที่ตำบลเมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์ การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข 226 ห่างจากตัวเมืองไปทางอำเภอศีรขรภูมิ ประมาณ 12 กิโลเมตร หมู่บ้านนี้มีประมาณ 70 กว่าหลังคาเรือน ในช่วงนอกฤดูทำนา ชาวบ้านจะมีอาชีพพิเศษ ด้วยการสานตะกร้าและภาชนะต่างๆที่ทำจากหวายเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้

 

แผนที่แสดงเส้นทางไปศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์

 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ภาพอาคารสถานที่

ภาพกิจกรรม

บทความอื่นๆในหมวดนี้