ตักบาตรสกลนคร :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ตักบาตรสกลนคร

โครงการตักบาตรพระ 1 ล้านรูป 77 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย ในวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2554 เวลา 06.00 - 8.00 น. ณ บริเวณถนนหน้าวัดโพธิ์ศรี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร มหากุศลครั้งประวัติศาสตร์ ตักบาตรพระ 1,111 รูป รวมพลังพุทธบริษัท 4 ทำบุญใหญ่ให้แผ่นดิน ถวายเป็นพุทธบูชาและรวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบน้ำท่วม

อานิสงส์ของการตักบาตรพระ

  1. เกิดในร่มเงาบวชพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติ
  2. ย่อมเจริญด้วยโภคทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก
  3. ทรัพย์สมบัติคงทนถาวร ไม่วิบัติด้วยภัยใดๆ
  4. ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ที่ชอบใจของคนหมูมาก
  5. คนดีเป็นอันมาก ย่อมคบหาผู้ให้ทาน
  6. ชื่อเสียงอันดีงามของผู้ให้ ย่อมฟุ้งขจรไป
  7. ผู้ให้ย่อมแกล้วกล้าอาจหาญ ไม่เก้อเขินในที่ประชุม
  8. เมื่อสิ้นอายุขัย ย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์ 9. บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย
คำค้น
1
บทความอื่นๆในหมวดนี้