ตักบาตรพระ 10,000 รูป จังหวัดราชบุรี :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ตักบาตรพระ 10,000 รูป จังหวัดราชบุรี

พิธีตักบาตรพระ 10,000 รูป จังหวัดราชบุรี

ราชบุรีจัดตักบาตรพระหมื่นรูป นำอาหารช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมและพระภาคใต้

จังหวัดราชบุรีร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมกันจัดพิธีตักบาตรพระ10,000 รูป ถวายเป็นพุทธบูชาสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ในวันเสาร์ที่ 24 กันยายนพ .ศ. 2554 เวลา 06.00-08.00 น. บริเวณถนนคฑาธรถึงสี่แยกหลังสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรี โดยกราบนิมนต์ พระเทพวิสุทธาภรณ์ วัดมหาธาตุวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดราชบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

พิธีตักบาตรพระ 10,000 รูป ในครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ 1 ล้านรูป 77 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย โดยดำริของ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย เพื่อส่งเสริมให้พุทธบริษัท 4 มาร่วมกันฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองดังเดิมสำหรับข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการบิณฑบาตในแต่ละครั้ง ส่วนหนึ่งจะนำไปช่วยเหลือพระสงฆ์ ทหาร ตำรวจ ครูและประชาชนใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้รับความลำบากเดือดร้อนจากเหตุการณ์ความไม่สงบ อีกส่วนหนึ่งนำไปบรรจุใส่ถุงยังชีพเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศ โดยตลอดระยะเวลา 7 ปี (พ.ศ.2547- 2554) ของเหตุการณ์ความไม่สงบใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มูลนิธิธรรมกายได้จัดส่งข้าวสารอาหารแห้งจากโครงการตักบาตรพระ 1 ล้านรูป 77 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทยไปช่วยเหลือแล้ว 250 คันรถบรรทุกสิบล้อ ทั้งนี้จะยังคงดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจนกว่าเหตุการณ์จะสงบ

สำหรับปีนี้ได้เกิดอุทกภัยขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทย พระสงฆ์และประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก มูลนิธิธรรมกายก็ได้นำถุงยังชีพไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั่วประเทศกว่า 26,000 ชุด (ปี พ.ศ.2554) ทั้งนี้ความเป็นมาของโครงการตักบาตรพระ 1ล้านรูป 77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยเริ่มขึ้นใน ปีพ.ศ.2551 โดยเริ่มตักบาตรพระในหลักหมื่นหลักพัน ได้รับการตอบรับอย่างดีจากชาวพุทธทั่วประเทศ จากนั้นในปี พ.ศ.2554 จึงได้ขยายโครงการตักบาตรพระจากเดิม 5 แสนรูปเป็นโครงการตักบาตรพระ 1 ล้านรูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย จากสถิติตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 - 2554 จัดพิธีตักบาตรไปแล้ว 412 ครั้ง (ข้อมูล ณ ส.ค.2554) มีพระภิกษุสามเณรมารับบิณฑบาตจำนวน 743,683 รูป เพื่อเป็นการบำเพ็ญบุญ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธและเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาอันจะนำมาซึ่งความสงบร่มเย็นของสังคมไทยสืบไป

จึงขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่าน ร่วมทำข่าวการตักบาตรในวันและเวลาดังกล่าว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: คุณพันทิพา (08-0878-4551)

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย www.dhammakay.net Tel. (02)831-1723 fax.(02)831-1722

คำค้น
1
บทความอื่นๆในหมวดนี้