ตักบาตรพระ 1,111 รูป :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ตักบาตรพระ 1,111 รูป

บ้านแป้ง จ.สิงห์บุรี จัดตักบาตรพระ 1,111 รูป สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา

 

 

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมาชมรมบ้านกัลยาณมิตรจังหวัดสิงห์บุรี หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จัดพิธีตักบาตรพระ 1,111 รูป ณ วัดกลางธนรินทร์ ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ซึ่งได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระธรรมปริยัติโมลี วัดบพิตรภิมุขวรวิหาร เจ้าคณะภาค 3 เป็นประธานสงฆ์ และ คุณวัลภา ถมยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นอกจากนี้ยังมีการกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง

พิธีตักบาตรครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ 1ล้านรูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย เพื่อให้ชาวบ้านแป้งได้ร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและรักษาวัฒนธรรมประเพณีการตักบาตร นอกจากนี้อาหารที่ได้ยังนำไปช่วยเหลือพระสงฆ์ 286 วัด ชาวไทยพุทธ และทหาร ตำรวจ ใน 4 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ และบางส่วนนำไปช่วยเหลือผู้ ประสบภัยน้ำท่วมทั่วประเทศ

คำค้น
1
บทความอื่นๆในหมวดนี้